Gasinfrarood wisselverwarming

Gasinfrarood wisselverwarming - PINTSCH ABEN – Manufacturer of Point heating Systems, Electric Switchpoint Heating, Gas-infrared Switchpoint Heating, Point heating Remote control and monitoring systems and maritime aids to navigation, worldwide Services

De SAC gasinfrarood wisselverwarming van PINTSCH ABEN is een modulair systeem.
Alle actieve, gestandaardiseerde systeemonderdelen worden via één centrale werkplek
bestuurd en bewaakt. Deze werkplek kan in de centrale verkeersleiding worden geplaatst.
PINTSCH ABEN heeft voor deze SAC-installaties speciale, systeemspecifieke software ontwikkeld. Dit SAC-softwarepakket kan tot 10.240 stuks branderpijpen besturen en bewaken.
De belangrijkste onderdelen van dit systeem, zoals de gasbewakingseenheid en de ZSK ontstekingskast, zijn op een besturings- en bewakingssysteem aangesloten. De gasbewakingseenheid bewaakt de hoofdgastoevoer en de ontstekingskasten regelen de gastoevoer en de bewaking van de branderpijpen die zich binnen een straal van 150 tot 200 m bevinden. De communicatie tussen werkplek, gasbewakingseenheid en ontstekingskast verloopt via een genormeerd veldbusprotocol.