PCU – Process control unit

De PCU is een door PINTSCH ABEN specifiek voor het besturen en monitoren van wisselverwarmingsinstallaties ontwikkelde programmeerbare besturingscomputer. De PCU  vormt het hart van elke stuur-/trafokast die de stroomtoevoer verzorgt naar de elektrische elementen gemonteerd op wissels in een gebied van ca. Ø500 meter.

PINTSCH ABEN’s modulair opgebouwde PA Line besturings-systeem omvat naast de PCU controller diverse uitbreidings-modules waarmee de systeemfunctionaliteit naar behoefte kan worden verhoogd. De SW-module bewaakt het niveau van de voedingsspanning. De NFS-module maakt te allen tijde handbediening mogelijk bij uitval van de besturing. ERM-modules geven u de mogelijkheid de installatie uit te breiden tot max. 144 groepen met 7 temperatuurregelcircuits. SEM- modules meten continu de stroom naar elke elementengroep en bewaken permanent verlies van verwarmingscapaciteit.

De PCU is geprogrammeerd met speciaal ontwikkelde PA Line besturingssoftware, die u bediend via een 4-regelig menu-venster met bijbehorend bedieningstableau. Belangrijke functies hebben eveneens bedieningsknoppen op het PCU-front. Het menu informeert u o.a. over schakelpunten voor droge- en natte vorst, gemeten stroom- en temperatuur-waarden, storingen en meldingen. LED’s signaleren de bedrijfsstatus  en de belangrijkste storingen van de INSV installatie.

Op de PCU worden een weerstation, rail- en omgevings-temperatuursensors aangesloten. Via deze inputsignalen schakelt de PCU de verwarming automatisch in en uit. Op een PCU kan een GSM-R modem worden aangesloten t.b.v. afstandsbesturing. Bij grotere installaties met meerdere stuur-/trafokasten wordt het modem aangesloten op een IBK interface-unit in de “master” stuurkast.

Kenmerken

  • Specifiek ontworpen voor het besturen en monitoren van wisselverwarmingsinstallaties
  • Door modulaire systeemopbouw is praktisch elk gewenst niveau van functionaliteit mogelijk
  • Stabiele, in eigen beheer ontwikkelde PA Line besturings- en monitoringssoftware
  • Gebruikersvriendelijk bedieningsfront met functieknoppen en storingssignaleringen
  • Lokale opslag van alle gemeten waarden, meldingen en storingen over 240 uur
  • Signalering benodigd preventief onderhoud via continue stroommeting van elke elementengroep
  • Via dynamische meting voedingsspanning nauwkeurige bepaling energieverbruik
  • Met ERM uitbreidingsmodules geschikt voor het besturen en monitoren van 144 groepen
  • 8 Analoge ingangen, 8 digitale in- en uitgangen
  • Communicatie mogelijk over RS232, RS485, LFK en LFSK