IBK besturingsunit

PINTSCH ABEN introduceerde in 1990 de eerste computer-gestuurde SAC wisselverwarmingsinstallaties op basis van het BIT-BUS communicatieprotocol. De besturings-PC werd vaak (bij het ontbreken van een technische ruimte) in een groepskast of speciale PC-kast langs het spoor ingebouwd. Hoewel deze computers in een speciale industriële versie werden ingezet, laat de beschikbaarheid naar huidige maat-staven te wensen over.

Als belangrijkste DBAG leverancier van elektrische wissel-verwarming in Duitsland, ontwikkelde PINTSCH ABEN in de jaren negentig computergestuurde systemen op basis van het nieuwe, sterk verbeterde (L)FSK communicatieprotocol. Dit protocol maakt omvangrijker datatransport over langere afstanden mogelijk (tot 27 km.). Voor de interface tussen het (L)FSK systeemprotocol en computers of modems werd de IBK (Intelligenter Bus Konvertor) ontwikkeld. De IBK  kan het best beschouwd worden als een programmeerbare micro-processorbesturing met interfacemogelijkheden tussen RS232, RS485, RS485(BIT-BUS) en (L)FSK protocollen.

PINTSCH ABEN biedt u nu de mogelijkheid de IBK direct in te zetten als vervanging van de oude SAC besturingscom-puters. U realiseert hiermee een sterk verbeterde beschik-baarheid (dataopslag in microprocessor i.p.v. storings-gevoelige harde schijf) en systeemspecifieke software (het voor industriële toepassingen relatief instabiele Windows besturingssysteem is niet langer nodig). De compacte IBK kan gemakkelijk worden ingebouwd in een groeps- of gasbewakingskast. Via het aangesloten GSM-R modem kunt u het SAC systeem volledig op afstand besturen, monitoren en configureren.

Op de IBK  kan rechtstreeks een laptop aangesloten worden waarmee het gehele lokale SAC systeem gediagnosticeerd, ingesteld en geconfigureerd kan worden. Op de volgende bladzijden vindt u een communicatiediagram van de IBK in het SAC-systeem en technische gegevens.

Kenmerken

  • Sterk verbeterde beschikbaarheid t.o.v. oude industriële besturings-PC door toepassing  systeemspecifieke hard- en software
  • Optimale inbouwmogelijkheden door geringe afmetingen en compact ontwerp
  • Op afstand configureerbaar via analoog, GSM of GSM-R modem
  • Alle storings- en statusmeldingen lokaal opgeslagen in IBK microprocessor
  • Laag stroomverbruik; ingebouwde back-up batterij voorkomt dataverlies bij stroomstoring
  • Onderhoudsvrij; lange levensduur door ontbreken harde schijf.
  • Laptop direct in te pluggen voor lokale SAC systeemdiagnose