PA LINE VISUALISATIE

PINTSCH ABEN heeft het gerenommeerde PA LINE computerprogramma specifiek ontwikkeld voor het op afstand besturen en monitoren van wisselverwarmingsinstallaties. Het programma biedt een groot aantal scherm-visualisaties. Enkele van de geïntegreerde schermen zijn: Emplacementen Keuzemenu, Diagnose Hoofdmenu met procesdiagram, Meldingen/Storingen, Gasverbruik, Schakelpunten en Database Meldingen en Waarden. U kunt grafieken maken van alle in de emplacementdatabase opgeslagen meetwaarden.
Het SAC Diagnose Hoofdmenu informeert u over de ingestelde temperaturen waarbij het systeem in-/uitschakelt en de actueel gemeten omgevings- en railtemperatuur. Icoonsymbolen in een procesdiagram laten het actuele gasverbruik en vochtdetectie zien. Schakelpunten voor natte en droge vorstcondities worden aan de lokale weersomstandigheden aangepast.
Het scherm Meldingen/Storingen meldt de actuele bedrijfs-toestand van de belangrijkste systeemcomponenten. De bedrijfsstatus van hoofdgastoevoer en branderpijpen evenals een overzicht van gesignaleerde storingen (communicatiefouten, defecte zekeringen of uitval gastoevoer) worden weergegeven. U kunt het aantal weer te geven meldingen en storingen zelf configureren. PA LINE slaat alle bedrijfstoestanden en storingsalarmeringen op in een database. Over een bepaalde periode kan hiervan een lijst uitgeprint worden waarop het type storing en de tijdstippen van storingsmeldingen en storings-bevestigingen staan.
PA LINE laat het actuele gasverbruik van elke groepschakelkast zien. Het programma signaleert onmiddellijk een toename in het gasverbruik veroorzaakt door bijv. beschadiging van de gas-infrastructuur. Het op deze wijze monitoren leidt tot een in hoge mate betrouwbare en veilige installatie. In standaard instelling zal PA LINE een alarm geven wanneer de gasflow 3% hoger of 3% lager wordt dan de nominale waarde. De toelaatbare afwijking kan echter naar eigen voorkeur worden ingesteld.
PA LINE biedt uitgebreide mogelijkheden om grafieken te selecteren uit de opgeslagen meetwaarden. U kunt over een dag, week of maand de gemeten omgevings- en railtemperatuur, vochtdetectie, het gasverbruik van de verschillende groepschakel-kasten etc. in grafiekvorm bekijken. Het is eenvoudig om trends in de grafieken te ontdekken. U krijgt hiermee een beter inzicht in de proceskarakteristiek van de installatie en in de lokale klima-tologische omstandigheden.